Ekran wczytywania
Kurs Instruktora Sportu - cheerleading na AWF

Zapraszamy do udziału w I edycji kursu Instruktor Sportu -CHEERELADING  na AWF Warszawa !

 

Czego się nauczysz?

1. podstawy budowy i fnkcjonowania orgnizmu człowieka ze szczególmym uwzględnieniem mechaniki narądu ruchu

2. procesó fizjologicznych zachodzacych w organizmie sportowca w ontogenezie

3. procesów zmęczenia, urazowości i wypoczynku oraz odnow psychobiologicznej

4. podstawowych metod i form nauczania, a także technikę i metodykę nauczania w poszczególnych dywizjach

 

Prowadzacy zajęcia to wyspecjalizowana kadra, m.in. PZSC

 

więcej informacji: https://tiny.pl/dqrhc

Rekrutacja trwa do 29.02.2024

Kontakt : studiapodyplom@awf.edu.pl

 

SPORT ŁĄCZY I ROZWIJA!

 

 

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z