Ekran wczytywania
O Związku

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu powstał w marcu 2018 roku z inicjatywy czterech stowarzyszeń: Polskiej Federacji Tańca, Uczniowskiego Klubu Sportowego Duet, Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego Shock Dance Szczecin oraz Klubu Sportowego Grawitacja.  To odpowiedź na rosnące w Polsce zainteresowanie tą dyscypliną sportu oraz na oczekiwania m.in. zespołów i klubów sportowych. Jednym z priorytetów PZSC jest powołanie i przygotowanie kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

Celem związku jest:

  • rozwój i popularyzacja sportu cheerleadingu w Polsce
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa członków związku sportowego w rywalizacji sportowej i kulturalnej
  • umożliwienie lub ułatwienie członkom udziału we współzawodnictwie sportowym
  • reprezentowanie interesów cheerleadingu w organizacjach krajowych i zagranicznych
  • podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form amatorskiego i profesjonalnego cheerleadingu

Polski Związek Sportowy Cheerleadingu  jest członkiem Międzynarodowej Federacji Cheerleadingu (ICU).

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z