Ekran wczytywania
PZSC na szkoleniu ParaCheer

Małgorzata Wrońska, członek zarządu Polskiej Federacji Tańca, przewodnicząca Komisji ds. Cheer PFT oraz Anna Ludwikowska wzięły udział w szkoleniu dotyczącym tematyki ParaCheer. Zostało ono zorganizowane w Anglii (High Wycombe) przez ParaCheer International.

ParaCheer to kategoria integrująca zarówno zawodników pełnosprawnych, jak i tych z dysfunkcjami. Kategorie drużyn para cheer:

  • cheerleadingu lub group stunt (zawodnicy pełnosprawni oraz z dysfunkcjami ruchu),
  • freestyle pom (zawodnicy pełnosprawni oraz z dysfunkcjami ruchu),
  • freestyle pom special (zawodnicy pełnosprawni oraz z dysfunkcjami intelektualnymi),
  • freestyle pom united (zawodnicy z dysfunkcjami intelektualnymi).

 

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z