Ekran wczytywania
Rozwój cheerleadingu w Ustrzykach Dolnych

Jak widać dyscyplina sportowa jaką jest Cheerleading coraz prężniej rozwija się w Polsce.
 
Gratulujemy Ustrzykom Dolnym zaangażowania w rozwój dzieci i młodzieży.
Współpraca pomiędzy władzami i działaczami Gminy z Polskim Związkiem Sportowym Cheerleadingu
przynosi kolejny sukces.
Będziemy wspierać i pomagać aby poziom edukacji był na jak najwyższym poziomie.
SPORT ŁĄCZY I ROZWIJA.
 
 
Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z