Ekran wczytywania
Podpisanie porozumienia w Ustrzykach Dolnych

W dniu 22.12.2022 r. w Gminie Ustrzyki Dolne, odbyło się historyczne wydarzenie dla rozwoju cheerleadingu w Polsce. O godzinie 9:30 rozpoczęła się uroczystość, której finalnym punktem było podpisanie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Ustrzyki Dolne Panem Bartoszem Romowiczem, a Polskim Związkiem Sportowym Cheerleadingu reprezentowanym przez Prezesa Pana Leszka Cichockiego.

W wydarzeniu wzięli udział Bogdan Zwarycz, Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych, Pan Piotr Ożóg Wicedyrektor i Pan Bartosz Penkala Krajowy Dyrektor do spraw Szkoleń programu Cheerleading w Szkole. Porozumienie obejmuje współdziałanie na polu rozwoju Cheerleadingu sportowego w Gminie Ustrzyki Dolne. Przedmiotowy dokument zawiera program stworzenia w szkołach mistrzostwa sportowego klas o profilu Cheerleading. Projekt ten daje szansę rozwoju młodym talentom, promując kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. Współpraca również obejmuje popularyzację i innowacyjne działania zawarte w porozumieniu pomiędzy stronami.

Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Ustrzyki Dolne oraz dyrekcji Szkół Mistrzostwa Sportowego za podjęcie działań w zakresie rozwoju Cheerleadingu Sportowego w Polsce. SPORT ŁĄCZY I ROZWIJA!

           

           

 

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z