Ekran wczytywania
PZSC na Walnym Zgromadzeniu PKOL

Warszawa 08.10.2022 r to pracowity dzień, w którym Pan Wiceprezes Leszek Cichocki umacnia wizerunek Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Mandat, który otrzymaliśmy upoważniał PZSC w postaci naszego delegata do brania czynnego udziału w podejmowaniu ważnych decyzji wpływających na poprawę dbałości o sprawy sportowców w PKOL.

Sport łączy i rozwija


Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z