Ekran wczytywania
Sponsorzy reprezentacji Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu w konkurencji Cheer Coed Senior L5 na Mistrzostwa Świata 2021

Informujemy, że sponsorami reprezentacji Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu w konkurencji Cheer Coed Senior L5 na Mistrzostwa Świata 2021 byli:

  • EPAT Sp. z o.o.
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW)
  • Fundacja PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z