Ekran wczytywania
Porozumienie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Cheerleaders

W dniu 21 listopada 2020 roku, w Raszynie, podczas 3.Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym, władze Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu,  /p. Piotr Patłaszyński i p.Leszek Cichocki/, oraz Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, /p. Bartosz Penkala i p. Anna Polatowska-Zegar/ podpisali oficjalne porozumienie o współpracy mające na celu rozwój cheerleadingu w Polsce. Dokument opisuje wspólne działania, które podejmowane będą od 2021 roku. Dokument zakłada rozbudowę struktury PZSC, opracowanie i wdrożenie Krajowych Przepisów Turniejowych i Sędziowskich w cheerleadingu sportowym, wspólne stworzenie systemu szkoleń dla trenerów i sędziów PZSC oraz organizację cyklu zawodów Pucharu Polski.

Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z