Ekran wczytywania
z Poznania do Opola

Z radością informujemy, że szkolenie Szkolnej Ligi Cheerleadingu, które odbyło się w Poznaniu w dniu 15 lutego 2020 okazało się sukcesem. 

Wzięło w nim udział 24 nauczycieli, którzy po raz pierwszy mieli styczność z wiedzą o cheerleadingu.

Kolejne szkolenie odbędzie się już 9 marca 2020 w Opolu---> dzięki uprzejmości i pomocy Szkolnego Związku Sportowego Opolskie.

Zgłoszenia tylko do 6 marca 2020. W razie nie zebrania się odpowiedniej liczby osób, szkolenie zostanie przełożone. 

Szkolenie z części tanecznej Szkolnej Ligi Cheerleadingu odbędzie 2 marca w Opolu, w siedzibie Szkoły tańca Royal Dance Center
Koszt 6 godzinnego szkolenia to 80 PLN.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez email na adres liga@pzsc.pl podając imię i nazwisko zgłaszanej osoby, Szkołę, która reprezentuje oraz dane do rachunku.

Program

– omówienie systemy Szkolnej Ligi
Cheerleadingu oraz celów i założeń
– historię cheerleadingu
-elementy charakterystyczne dla cheerleadingu- Arm Motion
-omówienie kategorii freestyle pom i drill dance
-podstawy tańca
-podstawy budowania choreografii
 
  
Zakończenie tekstu

WSPÓŁPRACUJEMY Z